fbpx

Pandemi her alanda bazı eski gelenekleri sildi ve iş alanları da bundan nasibini aldı. Artık işe alım sağlanırken her pozisyon için şaşmaz bir kural olan derece gereksinimi biraz daha gevşemeye başladı zira artık hızlanan bir trend olan beceriye dayalı işe alım ivme kazandı. Peki bu trendin temeli nedir? Beceriye dayalı işe alma kavramında resmi vasıflardan…

Pandeminin başlangıcından bu yana yani son 2 yıldır birçok şey geri dönülemez bir biçimde değişti. Güç dengeleri değişti; iş anlayışında kârdan karşılıklı refaha, “ben”den “biz”e doğru bir yönelim söz konusu. Çalışanlar yaptıkları işleri artık sorgulamaya başlıyor ve bunun sonucunda işlerini bırakanların sayısı gün geçtikçe artıyor. 2022 ve sonrasında hayatta kalmak ve gelişmeye devam etmek isteyen…

Günümüzde söylemek istediğimiz şeyleri hikayeleştirerek anlatmak, yaptığımız sunumlarda, yazılan makalelerde hatta özel yaşamımızda paylaştığımız bir instagram postunda bile hikâye formatında söylemek ve yazmak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu elbette sebepsiz yere değildir çünkü insanlar olayları monoton ve sıradan bir biçimde okumak ya da dinlemek yerine hikâye kahramanlarını, onların yolculuklarını, hikâyede gelişen sürprizleri duymayı ya da okumayı…

DİJİTAL İKİZ NEDİR?

  • 27/01/2022
  • Burcu Sarpaş
  • Genel

Dijital ikizin ne olduğunu en yalın haliyle tanımlamak gerekirse; somut yani fiziksel bir nesnenin ya da soyut bir sistemin izlenilebilen, test edilebilen ve gerçek zamanlı verilerden güncellenen sanal bir temsilidir, dijital bir kopyasıdır. Buna benzer teknolojiler daha önceden uygulanmış olsa da dijital ikiz tanımı hemen her şeyi kopyalayabilen, izleyebilen sistemiyle çok daha fazla ölçeklenebilirliğe sahiptir….

5510 sayılı Yasa’da yazan tanımıyla isteğe bağlı sigorta “Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır.” Bu yasadan yararlanan kişiler istenilen koşulları yerine getirmeleri sayesinde uzun dönemli sigortanın sağladığı tüm sigorta yardımlarından faydalanma hakkına sahip olur.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; Mükellefin kendisi için % 50’si, Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i, Üçüncü çocuk için %10’u Diğer çocuklar için % 5’i olmak üzere…

Planlama, bir yönetim ve organizasyonel problemlerin çözüm aracı olarak ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür. Diyebiliriz ki; bilimin insanlığa en değerli armağanlarından birisidir planlama…Burada gözlem vardır, burada sorunlara akılcıl çözüm yöntemleri vardır ve burada geleceği öngörme ve kontrol edebilme arzusunun bitmek tükenmek bilmeyen çekiciliği vardır.

Evden çalışmanın zamandan kazanç, rahat hissetme, ulaşılabilir olma gibi avantajları olsa da süreç uzadıkça ev rahatlığıyla iş disiplininin çatışması motivasyon kaybına neden olabilmektedir. Bu sebepten dolayı evden çalışma sürecinde uygulayabileceğiniz birkaç püf nokta ile motivasyonunuzu belli bir seviyede tutabilirsiniz.

Bitcoin işlemleri Block-chain diye adlandırılan bir veri kayıt sisteminde toplanır. Bunu dijital bir defter gibi düşünebiliriz. Verilerin biriktirildikleri bloklar tıpkı bir zincir gibi, birbirlerine şifreleme algoritmaları ile bağlanarak saklanır. İşlemlerde değişiklik oldukça sistemin içindeki her kullanıcıda senkronize olacak şekilde kayıtlar tutulur.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan, ticari mahiyette olmayan, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılan faaliyetler serbest meslek faaliyetidir. Bu faaliyetlerden elde edilen kazanç da “serbest meslek kazancı” olarak kabul edilir.