fbpx

“DesignOps” (tasarım operasyonları olarak çevirebiliriz), kısa bir ifadeyle tasarım ekibinin iş akışını şirketin daha geniş geliştirme bağlamına entegre etmesi diyebiliriz. DesignOps, tasarımın değerini ve etkisini artırmak için süreçleri ve ekipleri optimize eder. Tasarım operasyonlarının nihai amacı, tasarım ekibinin verimliliğini artırmak ve tasarım çıktısının kalitesini iyileştirmektir. DesignOps’un neden önemli olduğunu anlamak için öncelikle tasarım ekiplerinin karşılaştığı zorluklara bakmak gerekir. Tasarım ekiplerinin giderek artan tasarım taleplerine ek olarak çoğunlukla toplantılara katılmak, e-postaları yanıtlamak, diğer ekiplerle iş birliği halinde olmak gibi iş yükleri vardır. Tüm bu iş yüklerine rağmen bu ekiplerin başarısı tasarım projelerini ne kadar hızlı yapabildikleriyle ölçülür. Bu zorluklar genellikle tükenmişlik, yavaş tasarım teslimi ve düşük kaliteli tasarım sonuçları olarak kendini gösterir. DesignOps burada devreye girer ve bunu uygulayan kişiler, tasarımı ölçeklendirmeyi kolaylaştıran tasarım sürecini düzene sokarak ve bu sıkıntıları ortadan kaldırarak tasarım sürecine yapı ve tutarlılık getirirler.

DesignOps’un Rolü

Tasarım operasyonları yönetiminin temel görevi tasarım ekibinin zamanını korumaktır, böylelikle engeller olmadan işlerini yapmaya odaklanırlar ama nasıl?

  • Operasyon Yönetimi

Burada tasarım ekibinin uzun vadeli hedeflerinin ne olduğuna ve bunlara nasıl ulaşılabileceğine dair net bir tasarım yol haritası oluşturulur. Tasarım ekibinin çalışan sayısını değerlendirmekten sorumludurlar.

  • Süreç tasarımı

Tasarım sistemleri oluşturup ekibin ihtiyaç duyduğu tasarım araçlarını planlayarak tasarım sürecini planlayıp ve yönetirler. Tasarım ekibinin şirketteki diğer ekiplerle nasıl iş birliği yapması gerektiğine ilişkin planları oluştururlar.

  • Proje Yönetimi

Tasarım iş akışlarından, projeleri atamaktan ve zaman çizelgeleri ayarlamaktan sorumludurlar. DesignOps ekibi, tasarım projelerinin ilerlemesini öğrenmek için günlük toplantılar planlayıp, tasarım sprintlerini organize eder ve yürütür.

  • Bir iletişim stratejisi oluşturmak

Tasarım operasyonları yöneticisi, tasarım ekibi ile organizasyonun geri kalanı arasında bağlantı görevi görür. DesignOps, tasarım ekibinin kolay erişim için ihtiyaç duyduğu tüm dosya ve kaynakları depolamak amacıyla bir sistem oluşturur.

  • Yeni işe alımlar

Yeni personeli yönlendirir, eğitir ve tasarım ekibine uyumlanmalarını sağlar, yeni tasarım personelini işe alırlar.

  • Tasarım ekibinin kültürünü oluşturmak

DesignOps ekibi, tasarım ekibinin profesyonel gelişimi için atölye çalışmaları ve eğitimler düzenler. Ayrıca takımları içinde tasarımcılara profesyonel ve duygusal destek sağlarlar ve tasarım ekibinde bir topluluk duygusu yaratmak için takım etkinlikleri düzenlerler.

  • Bütçe tahsisi ve kontrolü

Tasarım ekibini çalıştırmanın maliyetini, bütçe onaylandıktan sonra da tasarım ekibi içinde nasıl dağıtılacağını belirlerler.

  • Satın alma sürecini yönetmek

Tasarım ekibinin satın alma kararlarına destek vermek için tedarik departmanıyla bağlantı kurarlar.

  • BT ve Güvenlik

Tasarım ekibinin teknolojik yol haritasını çıkarmak ve tasarım araçlarının uyumluluğunu ve güvenliğini sağlamak için BT departmanı ile çalışırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir