fbpx
social media tax

Önce biraz globaldeki genel istatistik ve trendlere bakalım

Dünya genelinde internet ve sosyal medya kullanımı her geçen yıl kullanıcı sayısını giderek arttırıyor. We Are Social Digital 2020 Ocak ayı raporuna göre[1] 4,54 milyar internet kullanıcısı mevcut bu da dünya nüfusunun %59’unu oluşturuyor
Bu rakam üzerinde değerlendirildiğinde dünya nüfusunun %49’unu oluşturan 3,80 milyar sosyal medya kullanıcısı oldukça önemli bir rakam. (Geçtiğimiz yıla göre %9,2 lik bir atış söz konusu) Bu rakamın büyük çoğunluğu da mobil kullanım üzerinden sosyal medyaya erişiyor ki bu da sosyal medya kullanımının her an bizimle günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini göstermekte.

Tabi ki bu oranlar sosyal medya reklamlarının da kullanım yaygınlığını arttırmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin vb. platformlar sosyal medya reklamları açısından büyük potansiyel içermektedir.

Peki Türkiye’de durum ne?

Türkiye’deki rakamlara baktığımızda 62,07 milyon internet, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı mevcut. (Bu da nüfusun %64’ünü oluşturuyor.)[2] Kullanım yaygınlığı sayesinde günümüzde bu platformlar reklam mecrası oldukça cazip hale geldi. IAB (Interactive Advertising Bureau) Türkiye’nin verilerine göre 2019 yılının ilk altı ayında medya yatırımları arasında dijital mecralara yapılan reklam yatırımları önemli ölçüde arttı. Dijital mecralara yapılan reklam yatırımları 2018 yılının aynı dönemine göre %10,8 arttı. (2019 yılı ilk ay toplam yatırım tutarı 1.343 milyon TL)[3]

Peki ya vergilendirilmesi?

2019 yılının ocak ayına kadar internet aracılığı ile sosyal platformlarda verilen reklamların vergilendirilmesinde kesinti yolu ile vergilendirme olan stopaj uygulaması mevcut değildi. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılan ödemeler gelir/kurumlar vergisi tevkifatı kapsamına alındı. [4]

Kimler bu kapsamda?

Eğer Google Ads, Facebook, Instagram, Linkedin vb. platformlara reklam veriyorsanız ya da fenomen ve influencer’lara ödeme yapıyorsanız yaptığınız bu ödemeler üzerinden %15 vergi ödemeniz gerekiyor.

Tam mükellefler ???? Türkiye’de kurulu ve Kurumlar Vergisi mükellefi bir sermaye şirketine bu kapsamda internet reklam ödeme yaparsanız stopaj oranı %0 olduğu için vergi ödemesi uygulanmaz.

Gerçek kişiler (Mükellef veya değil fark etmiyor) ???? Türkiye’deki bir şahsa veya şahıs şirketine internet reklam ödemesi yaparsanız stopaj oranı %15. Bu kişiler fatura düzenleyebiliyorsa faturalarında bu %15 vergi kesintisini göstermek zorunda, fatura düzenleyemiyor ise reklam veren firma gider pusulası düzenleyerek %15 vergi kesintisi uygulamalı.

Dar mükellefler ???? Yurtdışında kurulu şirket ya da yurtdışında yaşayan kişiye internet reklam ödemesi yaparsanız bu da vergi kesintisi kapsamında ve oranı yine %15. En sık rastlanan örnekler ise  yurt dışından düzenlenen Google, Facebook, İnstagram, Linkedin vb. internet reklam faturaları.

Tabi Türkiye’de kurulu olmayan bu firmalar için yapılan reklam ödemelerinde stopajın yanı sıra KDV hesaplaması da gerekmekte. Buna bir örnek verelim;

Diyelim Google’dan internet reklam hizmeti aldınız hizmetin bedeli olarak 1.000 TL ödediniz.

Stopaj hesabı için önce brütleştirme yapacağız: 1.000,00 TL / 0,85 = 1.176,47 TL

Stopaj tutarı: 1.176,47 TL’nin %15’i 176,47 TL.

(Bu noktada bazen 1.000 TL’nin %15’ini almayacak mıyız sorusu gelebiliyor akla, HAYIR çünkü böyle yaparsak 1.000x %15= 150 TL bu devlete ödememiz gereken tutar böyle hesaplarsanız Google’a ödenecek rakam 850 TL olur ancak sizin anlaşmanıza göre Google’a ödemeniz gereken rakam 1.000 TL. İşte bu nedenle brütleştirme yapıyoruz.) KDV Tutarı: 1.176,47 x %18= 211,76

Nasıl ödeniyor?

Reklam hizmeti alarak ödemeyi yapan taraf olarak bu hesaplamayı yaptıktan sonra stopaj için Muhtasar Beyannamesi aracılığı ile KDV için de KDV-2 Beyannamesi aracılığıyla ilgili vergi tutarını beyan ederek devlete ödüyorsunuz.

Not: Konu ile ilgili kanun metinlerine ulaşmak için; 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

15/02/2019 tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne bakabilirsiniz

[1] https://wearesocial.com/digital-2020

[2] https://datareportal.com/reports/digital-2020-turkey

[3] https://www.iabturkiye.org/2019-ilk-yari-medya-reklam-yatirimlari-aciklandi

[4] 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Özen Şahinoğlu Özdemir – Vergi Denetim ve Danışmanlık Uzmanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir