fbpx

Taşınan şirketlerin dikkat etmesi gereken önemli bir konu adres değişikliğidir. Şirketlerle kurulacak hukuki iletişimin tescil edilen adres üzerinden yapılması nedeniyle adres beyanı önemlidir. Bu nedenle adres değişikliği yapılacağı takdirde, gerekli işlemlerin kısa sürede uygulanması gerekmektedir.

Limited ya da Anonim şirketlerde adresin önemi büyüktür. Şirket adresi kuruluşta Ticaret Sicil kütüğüne kaydedilir. Tüm resmi yazışmalar bu kütüğe kayıtlı adrese yapılır. Eğer fiilen bu adreste değil iseniz, önemli yazışmaları bildirimleri, vergi dairesinden ziyaretleri kaçırabilirsiniz. Teorik olarak Ticaret Sicilde kayıtlı şirket adresinin vergi dairesinde ve SGK’da kayıtlı adres ile aynı olması gerekir.

Limited Şirketlerde Adres Değişikliği

Limited şirketler için adres değişikliğinin adımları şöyledir;

  1. Mersis’ten başvuru yaparak talep numarası alın. Aldığınız talep numarası ile randevu şartı aranmaksızın bölge temsilciliğine müracaat edebilirsiniz.
  2. Dilekçe yazın. Dilekçe, şirket yetkilisi tarafından imzalanmalı, şirket kaşesi basılmalıdır. Dilekçe vekaleten imzalandıysa vekaletin aslı ya da onaylı sureti dilekçe dosyasına eklenmelidir.
  3. Genel kurul kararı, noter onaylı bir örneği ile belgelenmeli ve düzenlenen hazirun cetveli dosyaya ilave edilmelidir.

Anonim Şirketlerde Adres Değişikliği

Anonim şirketlerde de adres değişikliği adımları aşağıdaki gibidir:

  1. Öncelikle MERSİS üzerinden başvuru yaparak talep numarası alın. Daha sonra randevu şartı aranmaksızın bölge temsilciliğine başvurabilirsiniz.
  2. Dilekçe hazırlayın. Dilekçenin şirket kaşesi basılıp şirket yetkilisi tarafından imzalanması gerekir. Vekaleten imzalanan dilekçelerde, vekaletin aslı ya da onaylı sureti dilekçe dosyasına eklenir.
  3. Noter onaylı bir yönetim kurulu kararı, aslı ve sureti dosyaya eklenerek teslim edilir.

Sanal Ofisler Şirket Adresi Olarak Gösterilebilir mi?

Sanal ofisleri her durumda olmasa da şirketinizin gerçek adresi olarak gösterebilirsiniz. Ofisinizin görev yaptığı meslek sektörüne göre sağlaması gereken gereklilikler bulunur. Örneğin, eğitim kurumları ve sağlık kuruluşları için reel ortamda bir ofisinizin olması gerekir.

Ev Adresi İş Adresi Olarak Gösterilebilir mi?

Ev adresi iş adresi olarak gösterilebilir ancak apartmanda bulunan her katın sahibinden bu işlem için izin alınması gerekmektedir.

Farklı ildeki bir adrese taşınma durumu

5510 sayılı kanuna göre iş yerinin faaliyet gösterdiği adresten farklı bir ildeki adrese taşınması durumunda, taşınma tarihini takip eden 10 gün içerisinde SGK’ya iş yeri bildirgesi verilmelidir. Bu durumda, eski adresten yeni adrese geçen işçilerin sigorta hakları ve yükümlülükleri kaldığı yerden devam eder. Taşınan iş yerinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi; yeni adresteki iş yerinde ise sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenir fakat bu belgelere dair yasal süreler dışında SGK’ya verilmesinden ötürü idari bir yaptırım uygulanmaz.

Aynı il içinde başka bir adrese taşınma durumu

İş yerini aynı il içinde farklı bir bölgeye taşımanız halinde iş yeri bildirgesi vermek zorunlu değildir fakat taşınma tarihini takip eden 10 gün içerisinde işveren tarafından eski ve yeni bölgedeki gerekli kuruma adres değişikliği yazı ile bildirilir. Böylece, iş yerinin taşındığı bölgeye ait bilgilere dayanarak işverene yeni bir iş yeri sicil numarası verilir. Önceki ünitede yer alan iş yeri dosyasındaki tescil bilgisi ve belgelere dair birer örnek yeni bölgenin dosyasında bulundurulur. İş yerinin taşındığı bölge aynı bölgenin farklı bir alanındaysa, taşınma işlemi sonucunda iş yerine yeni bir sicil numarası verilmez. Böyle bir durumda, taşınan iş yerine ait işçiler için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesi verilmesi zorunlu değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir