fbpx

İcra takibi nedir?

İcra takibi, alacaklı kişinin borcunu alamaması durumunda alacağını tahsil etmek amacıyla devletin gücü ile icra yetkisini kullanarak borcunu alması durumudur. Bu icra daveti icra doyasına resmi olarak kaydedilir, İcra takibi il ve ilçede bulunan icra müdürlükleri vasıtasıyla başlatılır ve süreç devam ettirilir.

İcra ilamlı ve ilamsız olarak 2’ye ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanarak başlatılan icradır. İlamsız icra ise herhangi bir mahkeme kararının olmasına gerek duymayan başlatılabilen icra türüdür. İlamsız icra ise yine kendi içine şu şekilde ayrılır:

  • Genel haciz yolu ile: Burada alacaklıda bir belge ya da mahkeme kararı yoktur. Alacaklının elinde herhangi bir sözleşme, taahhütname gibi evrak varsa ya da evraksız olarak İcra Müdürlüğü’ne giderek genel haciz yoluyla takip başlatır.
  • Kambiyo senedi ile: Burada ise icra takibi çek, poliçe, bono gibi belgelere dayanılarak başlatılır. Çünkü alacaklı bu tip belgeleri İcra Müdürlüğü’ne sunmak zorundadır. Borçlu borcunu 10 gün içinde ilgili icra dairesinin hesabına ödemekle yükümlüdür.

İcra takibi başlatma

İcra takibini başlatmadan önce yukarıda ifade edilmiş olan icra türlerinden hangisinin yapılacağına karar verilmelidir. Bir sonraki aşamada, belirlenen icra türüne göre gerekli belgeler hazırlanır ve ilgili mercilere başvurulur. Belgelerle birlikte ödeme emri ve takip talebi de hazır hale getirilmelidir. Daha sonra İcra Tevzi Bürosu’na gidilip, takibi yapılacak alacağın miktarı ölçüsünde belirlenen harç tutarı ödenir. İcra Tevzi Bürosu‘nun sürecinin ardından İcra Müdürlüğü’ne gidilir ve ilgili belgeler sunulur. Sonrasında ise, İcra Müdürlüğü borcu olan kişiye ödeme emrini iletir. Borçlu bu emre itiraz etmezse veya belirlenmiş süre içinde borcunu ödemezse icra takibi kesinleşir.

İcra takibi harç hesaplama

İcra takibinin türüne göre gerekli belgeler oluşturulur ve bunlarla birlikte alacaklı kişinin kendisi ya da avukatı borçlunun yerleşim yeri mahkemesine giderler. Daha sonra icra tevzi bürosuna başvurularak alacağın miktarına göre belirlenen harç tutarı ödenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir