fbpx

Pandemi her alanda bazı eski gelenekleri sildi ve iş alanları da bundan nasibini aldı. Artık işe alım sağlanırken her pozisyon için şaşmaz bir kural olan derece gereksinimi biraz daha gevşemeye başladı zira artık hızlanan bir trend olan beceriye dayalı işe alım ivme kazandı. Peki bu trendin temeli nedir? Beceriye dayalı işe alma kavramında resmi vasıflardan ziyade adayın pratik becerilerine ve performansına odaklanan bir işe alma yaklaşımı vardır. Bu tip bir işe alımda adaylar geçmiş kariyerlerine ve geçmiş performanslarına göre değil, geliştirmiş oldukları gerçek becerilerine göre işe alınırlar.

Alışılageldik olarak şirketler adaylarda dört yıllık bir dereceye odaklandıkları için insanlardaki yetenekleri kaçırıyorlar ancak birçok kurum da beceri temelli işe alımları destekleyen girişimleri başlattı. Örneğin,

 • “Putting America Back to Work” adındaki yeni bir fon 100.000 Amerikalının teknoloji ve sağlık işlerine girmesi için çalışmalara başladı. Fon yatırımcısı Ben Walton, “Amacımız, öğrencilere gerçek dünya deneyimi ve gelişen işgücü piyasasına uygun ilgili iş becerileri sağlayan işlere giden daha fazla yolu katalize etmektir” diyor ve ekliyor “Çıraklık modeli, şirketleri beceri ve yetkinliklere dayalı olarak işe alımlara öncelik vermeye teşvik ediyor ve bu da ekonomik hareketlilik fırsatını artırıyor.”
 • “Skills Path” adlı programıyla yine L​inkedIn, açık pozisyonlar için temel becerileri ve buna uygun nitelikli adayları bu pozisyonlarla eşleştirerek işverenleri ve iş arayanları bir araya getirmektedir.
 • “SkillsBuild” adlı projesini yine 2 yıl önce başlatan IBM haziran ayında bu proje kapsamında yetersiz eğitim alan insanların becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirmelerine yardım eden 30 küresel kuruluşla iş birliğini duyurdu.
 • Western Governors Üniversitesi Walmart ve 40 ortakla birleşerek beceri temelli eğitim ve işe almayı teşvik etmek için “Açık Beceriler Ağı”nı başlattı.
 • “Skillrise” adlı kendi beceri odaklı girişimlerini başlatan Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu (ISTE), işgücünde becerilerin yaygın hale getirilmesi amacıyla kurslar ve sohbetler başlattı.
 • Amazon, Google, Microsoft, Salesforce, Verizon, Hubspot, JPMorgan ve Accenture, iş güçlerini geliştirmek amacıyla yeni programlar oluşturdu. Bu büyük girişimler modüler öğrenme deneyimleri sunarak öğrenciler için geleneksel yüksek öğrenime alternatif ya da onun yerini alabilecek paralel bir lise sonrası eğitim modeli yarattılar.

Beceriye dayalı işe alımda sadece teknik becerilere değil, temel ve aktarılabilir becerilere de odaklanılır. “Temel Beceriler Raporu”na göre iş dünyasına girmek ve başarılı olmak için en önemli altı yetkinlik şöyledir;

 1. İletişim: Müşteriler, iş arkadaşları ve işbirlikçilerle etkileşim
 2. İş birliği: Meslektaşların birbirlerinin becerilerinden yararlandığı ekip çalışması
 3. Eleştirel düşünme: Bilgiyi sentezleyerek problem çözme
 4. Kişilerarası beceriler: Empatiyle ve güven ilişkileri kurabilme
 5. Proaktivite: İnisiyatif alma, değer katmak için fırsatlar üzerinde hareket etme
 6. Yürütücü İşlev: İşi bağımsız olarak yönetebilme, belirsizliklerle başa çıkabilme.

Bu rapora göre bu beceriler sektörler arasında değerli ve zaman içinde kalıcı olduğundan, eğitim kurumlarının ve işverenlerin bu temel becerilerin geliştirilmesine yatırım yapması önemlidir. Peki işverenler ve çalışanlar açısından beceriye dayalı işe almanın somut faydaları nelerdir? En önemli faydaları zamandan tasarruf ve düşük maliyet avantajı diyebiliriz. Lisans ya da yüksek lisans derecesi yapmak adayın o işi yapmak için yeterli beceri ve yetkinlikleri aldıklarını her zaman garanti etmez. Becerileri işe alımdan önce edinmiş bir adayı işe almak uzun vadede çalışanın eğitim maliyetlerinden tasarruf edebilir ve bu aynı zamanda öğrenme süreci kısalacağı için zamandan da tasarruf sağlar.

Beceri temelli iş alımına önem verilmesi tam bir değişim sağlayıp lisans temelli işe alımda bir devrim yaratacak anlamına mı geliyor? Pek sayılmaz. Birçok iş pozisyonunun hala resmi sertifikalar ve eğitim dereceleri gerektirdiğini kabul etmeliyiz ancak tek tip işe alım uygulayıp geliştirilen becerileri görmezden gelmek de bu süreçte çeşitli dezavantajları beraberinde getireceğinden bu tip işe alımlara ve eğitimlere yatırım yapan girişim ve kurumlar da sonuna dek desteklenmeli, işverenler bu işe alım türüne de değer vermelidir.

              Kaynaklar:

https://www.forbes.com/sites/tomvanderark/2021/06/29/the-rise-of-skills-based-hiring-and-what-it-means-for-education/?sh=12f57e994fa7

https://hrforecast.com/the-rise-of-skills-based-hiring-or-why-your-old-hiring-approach-doesnt-work-anymore/ https://www.accenture.com/us-en/blogs/business-functions-blog/skill-based-hiring

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir