fbpx

Ticaret Mevzuatına Yönelik Bilgi Açığınızı Uzman Eğitmen Kadromuzun Özel Desteği ile Kapatın.

Ders Kodu: AKY

Teslim Yöntemi: Şirket adresinizde yüz yüze ya da kameralı ortamda canlı sanal sınıf şeklinde

Aktif Eğitim Süresi: Temel seviye 6 saat, orta seviye 12 saat, ileri seviye 18 saat

Amaç: Akreditif metninin, (MT700) UCP 600, ISBP 745 ve ICC Bankacılık Komisyonu görüşlerine göre oluşturulması, alanların kurallara ve standartlara uygun olarak kullanılması üzerine aktarım yapıyoruz.

​Konular

 • Akreditiflerin UCP 600’de belirtilen esaslara göre ihbar edilmesi, değiştirilmesi ve rezerv bildiriminin yapılması.
 • Akreditif bedellerinin UCP 600 ve ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşlerine göre iskonto edilmesi+Özel akreditif kullanım yöntemlerin bilinmesi amacınıza uygun olarak kullanılması.
 • Standby ( Teminat Akreditifi) ve Ticari Akreditif arasındaki ortak ve farklı noktaların açıklanması, uygun kullanım alanlarının belirlenmesi)
 • Transferable (Devredilebilir) ve back to back (Karşılıklı) akreditifler
 • Tanımlar, temel özellikler, ilgili UCP 600 Maddeleri ve devredilebilir / karşılıklı akreditiflerin benzeyen ve farklı yönlerinin karşılaştırılması ve risklerin değerlendirilmesi
 • Revolving (Kendini Yenileyen) ve red clause (bedelin bir kısmının veya tamamının peşin olarak ödendiği akreditifler) tanımları, temel özellikler, riskler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Silent Confirmation (Sessiz Teyit)

​Programımızda Yanıt Bulacağınız Sorulardan Bazıları

 • Risk Participation Agreements (Risk Paylaşım Anlaşmaları) nelerdir ?
 • Reimbursement undertakings (Rambursman Taahhütleri) Kimi ilgilendirir ve ödemelerde önemi nedir ?
 • Letter of Credits Available With Another Nominated Banks (MT710 mesaj türü ile açılan akreditifler) tanımları, temel özellikler, riskler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?
 • Tüm dünyada ,özellikle bilinmeyen pazarlarda kullanılan Transferable  L/C Devredilebilir Akredif’in  (Komisyon Akreditifin kullanım seklini ve püf noktalarını UCP 600 göre biliyormusunuz ?

Ve bu konularda aklınızdaki daha birçok sorunun yanıtını bu eğitimimizde uzmanımıza doğrudan danışabileceksiniz.

​Kullanılan Öğretme Araçları

 • Örnek İnceleme
 • Vaka Analizleri
 • Role-Play
 • Soru-Cevap
 • Çek-Anlat
 • Eşleştirme
 • Grup Kontest​​

Ölçme ve Değerlendirme Araçları

 • Program Sonu Anketi
 • Program Sonu Testi
 • Eğitim Sonuç Raporu

​Program Ücretine Dahil Olan Hizmetler

 • 6 saat süreli eğitim
 • Ders Notu
 • Onaylı Katılım Belgesi

  Bize Ulaşın