fbpx

Ticaret Mevzuatına Yönelik Bilgi Açığınızı Uzman Eğitmen Kadromuzun Özel Desteği ile Kapatın.

Ders Kodu: KDV

Teslim Yöntemi: Şirket adresinizde yüz yüze ya da kameralı ortamda canlı sanal sınıf şeklinde

Aktif Eğitim Süresi: Temel seviye 6 saat, orta seviye 12 saat, ileri seviye 18 saat

Amaç: İhracat yapan firmaların ihracatları sonrası alacakları KDV iade, mahsup ve istisna işlemleriyle ilgili süreçleri, örnek uygulamalarla aktarıyoruz.

​Konular

 • Mal ihracat istisnasının beyanı ve iade için aranan belgeler
 • İade talebinin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Nakden İade:
 • a)Doğrudan İade:
 • b)Teminatlı İade: (İndirimli Oranda Teminata Tabi İadeler Normal Oranda Teminata Tabi İadeler-Yükseltilmiş Oranda Teminata Tabi İadeler)
 • c) İnceleme Raporu Sonucuna Göre İade:
 • d) Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuyla İade:
 • Mahsuben İade Mal ihracatı ile ilgili Muhasebe Kayıtları
 • Hizmet ihracatı istisnasının Beyanı
 • İade için aranan belgeler
 • Hizmet ihracında aranan belgeler
 • İade talebinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • İade işlemlerinde yıllar itibariyle uygulanacak limitler
 • Mal ve hizmet ihracatı nedeniyle KDV  ​
 • Tecil –Terkin Sistemi’nin uygulanacağı malların niteliği
 • Tecil –Terkin Uygulaması
 • İhraç kaydıyla satışlarda iade için aranan belgeler nelerdir ?
 • İhraç kayıtlı teslimler Katma Değer Vergisi Beyannamesin’e nasıl yansıtılır ?
 • İade Talebinin+Yerine Getirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • (119 No’lu KDV Genel Tebliği ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Birlikte)
 • İndirimli orana tabi işlemlerde iade tutarının hesaplanması
 • Yıllık ve Aylık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması
 • İndirimli orana tabi satışlar hesaplama (İOT) tablosu hazırlanması
 • Yılı içinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi
 • İadenin Beyanı (Aylık ve yıllık iade taleplerinin beyannamede gösterilmesi )
 • Yıllık ve aylık iade talebinde aranacak belgeler
 • Yılı içinde mahsup edilemeyen vergilerin iade talebinde aranacak belgeler
 • İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu
 • (120 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle birlikte)
 • HİS uygulamasına göre iade taleplerinin yerine getirilmesi

​Programımızda Yanıt Bulacağınız Sorulardan Bazıları

 • KDV iadesinde işlem akışı nasıl yürür ?
 • Hazırlanan tüm belgelerde çapraz kontrol sistemi ile sık yapılan hatalardan nasıl hızla kurtulursunuz ?
 • KDV iadesi talep edilen Evrakların kontrolünde dikkat edilmesi gereken noktalar nedir ?
 • En hızlı şekilde iade talebi nasıl hazırlanır ve hangi otomatik programlardan nasıl faydalanılır ?

Ve bu konularda aklınızdaki daha birçok sorunun yanıtını bu eğitimimizde uzmanımıza doğrudan danışabileceksiniz.

​Kullanılan Öğretme Araçları

 • Örnek İnceleme
 • Vaka Analizleri
 • Role-Play
 • Soru-Cevap
 • Çek-Anlat
 • Eşleştirme
 • Grup Kontest

Ölçme ve Değerlendirme Araçları

 • Program Sonu Anketi
 • Program Sonu Testi
 • Eğitim Sonuç Raporu

​Program Ücretine Dahil Olan Hizmetler

 • 6 saat süreli eğitim
 • Ders Notu
 • Onaylı Katılım Belgesi

  Bize Ulaşın