fbpx

Ticaret Mevzuatına Yönelik Bilgi Açığınızı Uzman Eğitmen Kadromuzun Özel Desteği ile Kapatın.

Ders Kodu: AKU

Teslim Yöntemi: Şirket adresinizde yüz yüze ya da kameralı ortamda canlı sanal sınıf şeklinde

Aktif Eğitim Süresi: Temel seviye 6 saat, orta seviye 12 saat, ileri seviye 18 saat

Amaç: Katılımcılara akreditifli işlemlerde karşılaşılan problemleri ve bunların çözüm yöntemlerini uluslararası ticaretin genel işleyişi özelinde öğretiyoruz.

​Konular

 • Amir/Lehtar/Amir Banka/Görevli Banka/Teyit Bankası/İhbar Bankası /İştira+Bankası/Rambursman Banka/Devir Bankası
 • Sözleşme/Kontratlar Karşısında Akreditifler
 • Mal/Hizmet/Yapılan İşler karşısında Akreditif’in durumu
 • Taraflara göre Akreditif ilişkisi​
 • Amir Banka ve Rambursman Banka ilişkisi
 • Rambursman Banka ve Teyit ilişkisi
 • Akreditif Çeşitlerinin özelliklerine göre dağılımı
 • Belgesiz Akreditif
 • Ticari Akreditif
 • Teminat Akreditifi
 • Geri Dönülebilir Akreditif
 • Geri Dönülemez Akreditif
 • Teyitsiz Akreditif
 • Teyitli Akreditif
 • Kendini Yıllık Yenileyip Süreklilik Arz Eden Akreditif
 • Rotatif Akreditif
 • Devredilebilir Akreditif
 • Karşılıklı Akreditif
 • Akreditif Çeşitlerinin Ödeme Şekillerine göre dağılımı
 • Görüldüğünde Ödemeli Akreditif
 • Vadeli Akreditif
 • Kabul Akreditifi
 • İştira Akreditifi
 • Peşin Ödemeli Akreditif
 • Depo Makbuz Karşılığı Ödemeli Akreditif
 • Karışık Ödemeli Akreditif
 • Akreditifte Yer Alanların Yetki ve Sorumlulukları nelerdir.?
 • (Amir Bankada Akreditif Açtırma Teklif Formu (LETTER OF CREDIT APPLICATION FORM) Doldurulmasında hangi konulara  dikkat edilmelidir.?
 • Akreditif Metninin (MT /700) Analizi Ve Gerçek Metinler Üzerinden ve MT 700 Şablonu Üzerinden Alanları ve UCP 600’a göre okuma yöntemleri ve yorumlanması
 • Akreditif Belgeleri’nin bankalar arasında gönderilmesi sırasında kaybolması
 • Rezerv Tanımı ve Uygulaması
 • Değişikliklerin ihbar edilmesi
 • Akreditif REZERV konuları ve risklerin minimize edilmesi.
 • Orijinal ve Kopya Belge tanımlaması
 • Aktarma ve kısmi yüklemenin uygulama içeriği
 • Tutar, Miktar ve Birim Fiyatta Tolerans uygulanması
 • Akreditif Vadesi, Vesaik İbraz Yeri
 • Ülke ve Amir Banka Risklerinin Bertaraf edilmesi ve Teyitli Akreditifler
 • Banka tarafından verilen Ret Bildirimleri ve Lehtarın İzleyeceği Yollar
 • Belgelerin reddedilmesinin hukuki sonuçları
 • Akreditiflerde ödemenin durdurulması
 • Akreditif üzerine konulacak İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz durumları
 • Amirin, Lehtarın, Amir Bankanın iflası
 • SWIFT sisteminde akreditif mesaj formatları (MT700, MT707, MT760, MT 705 vb)
 • Akreditif Belgelerinin İştirası, Akreditif Alacağının Temliki
 • Gerçek Akreditif Metinleri üzerinden Vesaik Hazırlanması

​Programımızda Yanıt Bulacağınız Sorulardan Bazıları

 • Niçin Akreditif tercih edilir ?
 • Akreditifin incelenmesinde dikkat edilmesi gereken 10 altın kural nelerdir ?
 • Tüm Akreditiflerde dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir ?
 • Akreditiflerde rezervlerden kurtulmak için dikkat edilmesi gereken konular nelerdir ?
 • Akreditif belgelerinin bankalar arasında gönderilmesi sırasında kaybolmasının çözümü nasıl yapılır ?
 • Akreditif muhteviyatı malların kalitesinin şartlara uygun olması nasıl sağlanır ?
 • Akreditifli işlemlerde mücbir sebep halleri nasıl belirlenir ?
 • Uluslararası Hukuk karşısında  Akreditif’in yeri  nedir ?
 • Akreditiflerde  UCP-600 ve ISBP-745 (2013 revizyonu) önemi nedir ?
 • İhracatçı Kendine gelen MT-700 SWIFT mesajını nasıl okuyacak buradaki kritik satırların yorumununu biliyor mu?

Ve bu konularda aklınızdaki daha birçok sorunun yanıtını bu eğitimimizde uzmanımıza doğrudan danışabileceksiniz.

​Kullanılan Öğretme Araçları

 • Örnek İnceleme
 • Vaka Analizleri
 • Proje Sunuşları
 • Role-Play
 • Soru-Cevap
 • Çek-Anlat
 • Eşleştirme
 • Grup Kontest​​

Ölçme ve Değerlendirme Araçları

 • Program Sonu Anketi
 • Program Sonu Testi
 • Eğitim Sonuç Raporu

​Program Ücretine Dahil Olan Hizmetler

 • 6 saat süreli eğitim
 • Ders Notu
 • Onaylı Katılım Belgesi

  Bize Ulaşın