fbpx
Sonuç Getiren Eğitimler

B2B Pazarlamada Yenilikçi Yaklaşımlarla Tanışın, Satışa Dönüşüm Oranlarınızı Hızla Artırın.

Ders Kodu:  ULS

Teslim Yöntemi: Şirket adresinizde yüz yüze ya da kameralı ortamda canlı sanal sınıf şeklinde

Aktif Eğitim Süresi: Temel seviye 6 saat, orta seviye 12 saat, ileri seviye 18 saat

Amaç: Katılımcılara en doğru internet kaynaklarını verimli ve bütünleşik kullandırarak, huniler yardımıyla, kendi ürünlerine ait hedef/rakip pazar ülkelerini buldurtuyor, işbu ülkelerle ilgili veri toplatıyor ve tüm araştırma sonuçlarının nasıl yorumlanacağını öğretiyoruz.

Konular

 • B2B Pazarlamada Doğru Yaklaşım
 • Pazar Araştırmalarında “Funnel” Yöntemi
 • Ülke Düzeyinde Sondaj Çalışmaları
 • Uluslararası Pazar Araştırması Kaynaklarının Verimli Kullanımı
 • Hedef/Rakip Pazarların Tespitinde Dikkat Noktaları
 • Nitel/Nicel Veri Analizi ve Bütünleşik Değerlendirme Yöntemleri

​Programımızda Yanıt Bulacağınız Sorulardan Bazıları

 • Mallarınızı en yüksek kar marjı ile pazarlayabileceğiniz ve satabileceğiniz ülkeleri nasıl tespit edersiniz?
 • Pazarınıza ait uluslararası verilere ve istatistiklere en hızlı, güvenilir ve detaylı olarak hangi web sitelerinden, nasıl ulaşırsınız?
 • Ürünlerinizin benzerlerini üreterek piyasada sizinle rekabet yaratan ülkeler hangileri?
 • Hedef ve rakip pazar ülkelerin tespitinde sık yapılan hatalar hangileri?
 • Hedef pazarınız gibi görünen ama aslında rakibiniz olan ülkeler hangileri?
 • Nitel-nicel veri nedir ve hedef/rakip pazar araştırmalarında nasıl birlikte değerlendirilir?

Öğretme Araçları

 • Örnek İnceleme
 • Vaka Analizleri
 • İnternetten Gerçek Araştırmalar Yürütme
 • Özel Uygulama Çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Araçları

 • Program Sonu Anketi
 • Program Sonu Testi
 • Eğitim Sonuç Raporu​

Program Ücretine Dahil Olan Hizmetler

 • Uygulamalı Eğitim
 • Ders Notu
 • Onaylı Katılım Belgesi

  Bize Ulaşın

  Üyesi Olduğumuz Uluslararası Veritabanları