Özen Özdemir

Vergi Denetim ve Danışmanlık

Kariyerine reel sektörde bütçe planlama ve raporlama alanlarında başlamıştır. Ardından denetim ve danışmanlık sektörüne geçerek vergi denetimi, iç denetim, bağımsız denetim, transfer fiyatlandırması ve yönetim danışmanlığı konularında deneyim kazanmıştır. Serbest muhasebeci mali müşaviri ve bağımsız denetçilik ruhsatları bulunmaktadır.