Berrak Bakışkan

Peyzaj Mimarı

Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü’nden 2008 yılında mezun olduktan sonra 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Disiplinler Arası Kentsel Tasarım Programı’ndan yüksek lisans derecesini aldı. Öğrenim hayatı boyunca ulusal ve uluslararası tasarım workshop’a katıldı. Çeşitli firmalarda Peyzaj Mimarı olarak görev yapmış olup Peyzaj Mimarlığı dalında proje danışmanlığı ve uygulamaları yapmaktadır.