Adam gülümsüyor.

Av. Alpay Köse

Özel Hukuk

2005 yılından beri kurucusu olduğu Köse-Yılmaz Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nda özel hukuk ağırlıklı olarak serbest avukatlık faaliyetlerine devam etmektedir. İstanbul Barosu ve TMOK başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinde yönetici ve üye sıfatı ile yer almıştır.